Aanpassing woningportefeuille Rivierduinen

Aanpassing woningportefeuille Rivierduinen

Voor Rivierduinen heeft Huurdersland in de 2015 de heronderhandeling en contractaanpassing inzichtelijk gemaakt van 25 woningen in Alphen a.d. Rijn. Huurdersland is in opdracht van Rivierduinen in overleg getreden met woningbouwvereniging wonenCentraal met als doel om de bestaande langlopende huurafspraken met de verhuurder beter af te stemmen op de kortlopende toekomstige zorgverkoop aan de gemeenten. Hierbij is gesproken over toekomstige aanpassing en mogelijke voortijdige teruggave van delen van de wooneenheden. Door de looptijd van de contracten flexibel te maken ontstaat er aansluiting op de jaarlijkse inkoopafspraak met de gemeente Alphen a.d. Rijn.