Huisvestingsadvies

Huurdersland uw deskundige hulp bij uw huisvestings- en portefeuillevraagstukken

 

ANALYSE HUISVESTINGSPROCES

Is uw zakelijke huisvesting nog naar wens? Hierbij kunnen vragen spelen als:

  • Kunnen we een deel van de werkzaamheden niet beter uitbesteden?
  • Kan het huisvestingsproces efficiënter?
  • Is de stuurinformatie nog goed?
  • Zijn onze huisvestingskosten nog wel marktconform?
  • Het huurcontract loopt af, wat is wijsheid?
  • Brengt de verhuurder de juiste onderhouds-en servicekosten in rekening?

 

Huurdersland heeft de benodigde kennis in huis  voor een grondige analyse van de kwaliteit van uw portefeuille en stuurinformatie.
Risico’s worden gekwalificeerd en potentiële verbeteringen en besparingen worden in beeld gebracht.

Portefeuille analyse

Huisvesting is niet uw core business maar het is wel een essentiële component in uw bedrijfsvoering. Een heldere visie, met strategische keuzes over omvang, flexibiliteit en gewenste locatie is onmisbaar voor huisvesting van toegevoegde waarde tegen beheersbare kosten.

 

Huurdersland helpt u bij het ontwikkelen van een dergelijke visie en vertaalt deze naar een realistische strategie. Ongeacht of uw organisatie zich op één locatie bevindt of op meerdere locaties.

 

Met onze actuele kennis van de markt, portefeuille- en asset management zijn wij in staat uw situatie gedegen te analyseren. Op basis daarvan adviseren we over de noodzakelijke en gewenste aanpassingen van uw huisvestingsportefeuille, hoe deze te realiseren en tegen welke kosten.

Advies huisvesting zorgsector

De afgelopen jaren toonden ingrijpende wijzigingen in de zorgsector. Zorgaanbieders krijgen te maken met fluctuerende volumes in zorgafname terwijl de kosten van huisvesting onderdeel worden van integrale productiekosten. Dit dwingt zorgorganisaties om nog efficiënter en flexibeler te opereren. Zeker in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg leiden de veranderingen tot grote gevolgen voor de vastgoedbehoefte. Een hierop afgestemde vastgoedvisie met een vastgoedportefeuille die hierin kan meebewegen, is een keiharde noodzakelijkheid.

 

Huurdersland adviseerde o.a. de zorginstellingen Elker ’t Poortje, Jeugdbescherming West,  Oosterpoort, Koraal, GGZ Breburg en Stichting Rivierduinen over een huisvestingsstrategie en -beleid met specifieke, individuele oplossingen. Met ons inzicht in de markt en kennis over de vastgoedbehoefte van een veranderende zorgsector brengen we de gewenste huisvestingssituatie van uw zorginstelling in beeld, lichten we uw portefeuille hierop door en adviseren en ondersteunen wij u bij het realiseren van de noodzakelijke en gewenste aanpassingen.