Huurcontract van bedrijfsruimte opzeggen/beëindigen

Ook u kunt als huurder bij beëindiging van uw huurcontract voor bedrijfsruimte geld besparen. Bij het opzeggen van uw huurcontract, door leegstand of verhuizing, zorgt Huurdersland door kundig onderhandelen voor een minimale besparing van 25% ten opzichte van de totaal resterende huurverplichtingen.

 

Wat komt er kijken bij het opzeggen van het huurcontract voor bedrijfsruimte?

Het opzeggen van huurcontracten voor bedrijfsruimte bestaat uit twee delen: de afkoop van de resterende huurverplichtingen- en/of servicekosten (bij voortijdig vertrek) en de onderhandeling over de wederopleveringsverplichtingen. De wederopleveringsverplichtingen zijn de verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst zoals de verplichting tot verwijdering van de aangebrachte inrichting aan uw bedrijfsruimte: tapijt, scheidingswanden en ICT-voorzieningen. Heeft in de huurperiode een aantal aanvullende inrichtingszaken in en rond het gehuurde aangebracht? In de ROZ huurovereenkomst staat dat de verhuurder kan eisen dat deze, vaak waarde verhogende zaken, verwijderd dienen te worden. Huurdersland treedt in onderhandeling met de verhuurder om de omvang en kosten van deze mogelijke verwijderingsverplichting te beperken.

Waarom moet u kiezen voor Huurdersland?

Huurdersland heeft de commerciële vaardigheden en juridische kennis in huis om de beëindiging van uw huurovereenkomst voor bedrijfsruimte tegen zo laag mogelijke kosten voor u te organiseren. Vaak kan daardoor de wederopleveringsverplichting beperkt blijven tot het herstellen van eventuele schades die ontstaan bij het verwijderen van meubilaire zaken en het verwijderen van de belletering (lichtreclame en bedrijfsnaam aanduidingen etc.). Indien noodzakelijk werkt Huurdersland samen met gespecialiseerde slopersbedrijven die bij een eventuele verwijdering van het aanwezige inbouwpakket kostenbesparend en duurzaam te werk gaan. Ook bij mogelijke discussies over de eindafrekening van servicekosten en het terug storten van de borg of vrijgeven bankgarantie zorgt Huurdersland dat uw belangen behartigd worden.

Voordelen van opzeggen van uw huurcontract door Huurdersland:

  • Beëindiging van huurcontracten voor bedrijfsruimte tegen de laagst mogelijke kosten voor de huurder;
  • Huurdersland verzorgt de volledige contractueel juridische afhandeling;
  • Geen open einden, geen eindafrekening servicekosten of inhouding bankgarantie door verhuurder;
  • Heldere ‘fixed price’ beloningsstructuur;
  • Uiterst tevreden klanten.