Beëindiging huurcontract

Bij de beëindiging van uw huurcontract door leegstand of verhuizing kunt u door kundig onderhandelen fors besparen op de resterende huurverplichtingen.

Wat komt er kijken bij de beëindiging van een huurcontract?

Bij de beëindiging van uw huurcontract door leegstand of verhuizing kan door ter zake kundig onderhandelen fors worden bespaard op de resterende huurverplichtingen.

 

Onderhandelen over de wederopleveringsverplichtingen

Het beëindigen van een zakelijk huurcontracten kent twee aspecten: de onderhandelingen over de wederopleveringsverplichtingen en – bij voortijdig vertrek –  de onderhandeling over de resterende huurverplichtingen en servicekosten.

 

In de huurovereenkomst staat aangegeven in welke staat het pand dient te worden opgeleverd. Deze opleveringsverplichtingen geven aan wat door de huurder dient te worden verwijderd. Denk hierbij aan zaken als binnenwanden, tapijt en ICT-voorzieningen.

 

Het spreekt voor zich dat u er bij gebaat bent het huurcontract te beëindigen tegen zo laag mogelijke kosten. Huurdersland weet hoe u dit realiseert. Een besparing van minimaal 25%, maar veelal hoger, ten opzichte van de totaal resterende verplichtingen is zeker te behalen.

 

Afkoop van resterende huurverplichting en servicekosten bij voortijdige contract beëindiging

Bij voortijdige contract beëindiging geeft de verhuurder aan tegen welke afkoopsom u de resterende contractuele verplichtingen kunt afkopen. Bij een nog resterende langlopende huurperiode is het wellicht interessant om de bedrijfsruimte te gaan onderverhuren.  De onderhuurder neemt hierbij voor de resterende contractperiode en tegen de met de onderhuurder overeen gekomen condities, het huurcontract over. De inschatting of onderverhuur van kantoor- winkel- of bedrijfsruimte zinvol is hangt af van de resterende looptijd de kwaliteit van de locatie en de lokale vastgoedmarkt.

 

Huurdersland stelt samen met u per object vast of onderverhuur van een kantoorruimte wenselijk is. Hiervoor maakt Huurdersland gebruik van een Funda in business licentie. Deze licentie maakt het mogelijk om uw beschikbare kantoorruimte via Funda aan te bieden. Kiest u voor een onderverhuurtraject, dan maakt u samen met Huurdersland nadere afspraken over de te volgen strategie, bijkomende promotionele activiteiten en de looptijd van de opdracht.

Waarom uw huurcontract door Huurdersland laten beëindigen?

Contractbeëindiging tegen de laagst mogelijke kosten

Huurdersland verzorgt de gehele juridische afhandeling

Geen open einden, geen (toekomstige) eindafrekening servicekosten of inhouding bankgarantie door verhuurder

Bij onderverhuur gebruik eigen Funda licentie

Heldere ‘fixed price’ beloningsstructuur

Uiterst tevreden klanten