Afkoopsom huurcontract

Bij de beëindiging van uw huurcontract door leegstand of verhuizing kan door ter zake kundig onderhandelen fors worden bespaard op de resterende huurverplichtingen en wederopleveringskosten.

Wat komt er kijken bij de beëindiging van een huurcontract?

Bij de beëindiging van uw huurcontract door leegstand of verhuizing kan door ter zake kundig onderhandelen fors worden bespaard op de resterende huurverplichtingen en wederopleveringskosten.

 

Het beëindigen van een zakelijk huurcontracten kent twee aspecten: de afkoop van de resterende huurverplichtingen en servicekosten bij voortijdig vertrek en de onderhandeling over de wederopleveringsverplichtingen.

 

De wederopleveringsverplichtingen zijn de verplichtingen die voortkomen uit het huurcontract zoals de verplichting tot het verwijderen van de aangebrachte inrichting zoals bijvoorbeeld tapijt, scheidingswanden en ICT-voorzieningen. Huurdersland weet welke wegen moeten worden bewandeld om zowel commercieel als juridisch de beëindiging van het huurcontract tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. In de praktijk leiden de onderhandelingen door Huurdersland tot minimaal een  besparing van 25% ten opzichte van de totaal resterende verplichtingen.

 

Afhankelijk van de hoogte van de door de verhuurder gestelde afkoopsom voor de resterende contractuele verplichtingen, kan het bij een langlopende huurverplichting interessant zijn om een traject voor onderverhuur op te starten om uw overtollige locatie af te stoten. De inschatting of onderverhuur van uw kantoor-, winkel- of bedrijfsruimte zinvol is, is uiteraard afhankelijk van de contractuele bepalingen (resterende looptijd en mogelijkheid tot onderverhuur), de kwaliteit van de locatie en lokale marktomstandigheden.

 

Huurdersland stelt samen met u per object vast of onderverhuur van een kantoorruimte wenselijk is. Huurdersland maakt voor haar dienstverlening gebruik van een Funda in business licentie. Deze licentie maakt het mogelijk om uw beschikbare kantoorruimte via Funda aan te bieden. Kiest u voor een onderverhuurtraject, dan maakt u samen met Huurdersland nadere afspraken over de te volgen strategie, bijkomende promotionele activiteiten en de looptijd van de opdracht.

Waarom uw huurcontract door Huurdersland laten beëindigen?

Beëindiging wordt gerealiseerd tegen de laagst mogelijke kosten voor de huurder

Huurdersland verzorgt de gehele juridische afhandeling

Geen open einden, geen (toekomstige) eindafrekening servicekosten of inhouding bankgarantie door verhuurder

Bij onderverhuur gebruik eigen Funda licentie

Heldere ‘fixed price’ beloningsstructuur

Uiterst tevreden klanten