Onderverhuur kantoorruimte

Afhankelijk van de hoogte van de door de verhuurder gestelde afkoopsom voor de resterende contractuele verplichtingen, kan het bij een langlopende huurverplichting interessant zijn om een traject voor onderverhuur op te starten om uw overtollige kantoorruimte af te stoten. De inschatting of onderverhuur van uw kantoorruimte zinvol is, is uiteraard afhankelijk van de contractuele bepalingen (resterende looptijd en mogelijkheid tot onderverhuur), de kwaliteit van de locatie en lokale marktomstandigheden. Bij de intake tussen opdrachtgever en Huurdersland, stelt Huurdersland samen met u per object vast of onderverhuur van een kantoorruimte succesvol en dus wenselijk is. Kiest u voor een onderverhuur traject, dan maakt u samen met Huurdersland nadere afspraken over de te volgen strategie en de looptijd van de opdracht.

 

Bij de uitvoering van de opdracht werkt Huurdersland volgens een vaste werkwijze. Onderstaande werkzaamheden worden uitgevoerd door Huurdersland onder regie van opdrachtgever. De opdrachtgever blijft als enige bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen met betrekking tot de pand in kwestie.

Uitvoering onderverhuur traject

 1. intakegesprek met opdrachtgever (inclusief overdracht dossier);
 2. contractanalyse (dossiercheck, financiële & juridische toets);
 3. marktanalyse (positionering object omgeving/concurrentieanalyse);
 4. bezichtiging locatie en omgeving;
 5. contact eigenaar verzoek instemming onderhuurtraject;
 6. plaatsen locatie op Funda Business; (foto’s en advertentietekst locatie maken);
 7. verzenden digitale mailing naar landelijke & lokale makelaarskantoren;
 8. communicatie met geïnteresseerde partijen, opdrachtgever en eigenaar;
 9. afweging plaatsing leegstandsbeheer (anti-kraak);
 10. onderhandelingstraject met opvolgend huurder;
 11. voorleggen van onderhandelingsresultaat aan opdrachtgever ter goedkeuring;
 12. opstellen onderhuurcontract/indeplaatsstelling of beëindigingsovereenkomst;
 13. eindwederoplevering en overdracht;
 14. facturatie;
 15. overdracht dossier aan opdrachtgever.

Doorlooptijd onderverhuur traject kantoorruimte

De grootste kans om een opvolgend huurder te vinden ligt bij de bedrijven die al op de locatie of in de nabijheid gevestigd zijn, bij organisaties uit het lokale netwerk van opdrachtgever of bij actieve ‘zoekers’ die bij de lokaal opererende makelaarskantoren bekend zijn. Binnen 3 maanden na opdrachtverstrekking zal duidelijk zijn of een snelle (onder)huur mogelijk is. Indien dit niet het geval is de zoektocht naar een opvolgend huurder sterk afhankelijke van de locatie marktomstandigheden en specifieke kwaliteiten van het object. Een onderverhuur wordt in eerste instantie gestart voor de duur van 12 maanden.