Blog

Vanaf 2018 zijn instellingen zelf verantwoordelijk voor hun investeringen. Het moment van investering en vergoeding wordt ontkoppeld én de vergoeding is afhankelijk van...

Hivos huurt haar nieuwe huisvesting in het centrum van Den Haag Hulporganisatie Hivos heeft een langjarig huurcontract getekend voor circa 1.472 m² in Sijthoff...

Stichting Cordaid huurt haar nieuwe huisvesting in het centrum van Den Haag Stichting Cordaid heeft een langjarig huurcontract getekend voor circa 1.984 m² in...

portefeuille-analyse GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West- Brabant. GGz Breburg biedt passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee...

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlenin. De GGMD heeft op een vijftiental locaties verspreid over het land kantoorruimte al dan niet...