Bij de Belastingdienst werken 30.000 mensen verspreid over het hele land. Wij zijn verantwoordelijk voor een grote verscheidenheid aan werkzaamheden. Uiteraard verzorgen wij de heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, werken voor de douane en dragen zorg voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Het Centrum voor facilitaire dienstverlening (B/CFD) zorgt er dagelijks voor dat belastingdienstmedewerkers zich ongestoord kunnen richten op hun primaire taken.
B/CFD concentreert zich van oorsprong op het zorgen voor huisvesting en het leveren van diensten die daarbij horen. Bijvoorbeeld beveiliging, schoonmaak en catering. Het afgelopen jaar is het dienstenpakket van B/CFD uitgebreid met onder meer centrale inkoop, wagenparkbeheer, digitalisering en documentenhuishouding.

 

KOOP DONAUWEG 10 AMSTERDAM

Huurdersland heeft Gebouw West B.V. geadviseerd bij de verwerving van haar huidige gehuurde locatie aan de Donauweg 10 in Amsterdam.

VOLANDIS HUURT 970M² KANTOORRUIMTE AAN DE CEINTUURBAAN 2 HARDERWIJK

Het Kennis- en Adviescentrum Bouw en Infra (het Centrum) was voor de huisvesting van de nieuwe organisatie opzoek naar een geschikte kantorenlocatie.