Huurdersland heeft voor Jeugdbescherming West/Zuid-Holland

 

  • 883m² kantoorruimte met bijbehorende parkeerruimte aangehuurd in het gebouw “Schuttersveste”te Leiden
  • Prestatieafspraken gemaakt over o.a. het energielabel, brandveiligheid, diensten en  onderhoud

 

Resumé

Doordat het oude huurcontract van Jeugdbescherming West (JBW), waarvan een deel was onderverhuurd aan de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG), van rechtswege werd beëindigd is aan Huurdersland gevraagd zowel voor JBW als voor RDOG een eigen en op de huidige behoefte aangepaste huurovereenkomst af te sluiten. De onderhandelingen hiervoor zijn met succes afgerond en hebben voor JBW geresulteerd in de aanhuur van 883m² kantoorruimte en 16 parkeerplaatsen. De huurovereenkomst kent een looptijd van 5 jaar met huurvrije periode van 8 maanden. Tevens zijn in de huurovereenkomst afspraken vastgelegd met betrekking tot de energieprestatie-eis waaraan het kantoor vanaf 2023 moet voldoen.