Huurdersland heeft voor Jeugdbescherming west

 

  • Heronderhandeld over het huurcontract van het hoofdkantoor in Den Haag
  • Substantiële verlaging van de huurkosten gerealiseerd
  • Prestatieafspraken gemaakt over o.a. het energielabel, brandveiligheid en achterstallig onderhoud

 

Resumé

Een huurverlaging van 40%, een upgrade naar energieniveau C én een einde aan de parkeerproblematiek. Dat zijn enkele uitkomsten van de heronderhandeling die Huurdersland voerde over het hoofdkantoor van de Jeugdbescherming west (JBW) in Den Haag. Prettig, want zo blijft de JBW de komende 6,5 jaar op dezelfde locatie; in de buurt van de doelgroep, onder nieuwe, gunstigere voorwaarden.

 

 

Case

Jeugdbescherming west zet zich in voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het team is gehuisvest aan de Neherkade 3054, een pand uit de jaren vijftig van ongeveer 4000 m2. Vanuit dit kantoor werken de medewerkers aan begeleiding van jeugdigen die te maken hebben met kindermishandeling, zoals huiselijk geweld of verwaarlozing door ouders, maar ook bij crimineel gedrag van de jongeren zelf.

 

Begin 2019 komt de opzegtermijn van het huurcontract in beeld (einddatum zomer 2020); een goed moment om het contract eens kritisch tegen het licht te houden. Is er andere huisvesting nodig of kan JBW op dezelfde locatie blijven – onder betere voorwaarden? Het gebouw kampt immers met achterstallig onderhoud en heeft daarnaast het minst zuinige energielabel: G. Ook is er een parkeerprobleem. De medewerkers kunnen hun auto niet kwijt, omdat de 47 openlijk toegankelijke parkeerplaatsen worden gebruikt door mensen uit de buurt.

 

Blijven heeft de voorkeur, want een verlenging van het contract is zowel financieel als organisatorisch gunstiger. Daarnaast ligt het huidige pand op een goede locatie – dicht bij de doelgroep, wat bijdraagt aan de laagdrempeligheid. En heeft het een warme uitstraling, waardoor vooral jongeren sneller binnenstappen.

 

 

Werkwijze

Een voordeel is dat het contract pas over 1,5 jaar verloopt. Dat geeft  genoeg tijd voor  heronderhandelen of om eventueel uit te wijken naar een alternatieve locatie. Met uitgebreide kennis van de markt en de mogelijkheden in Den Haag gaat Huurdersland  met de eigenaar van het pand het gesprek aan over de besluitvorming van JBW en de scenario’s verhuizen of verlengen.

 

De onderhandelingen verlopen voorspoedig en leiden tot een lagere huurprijs, onder meer doordat het nieuwe NEN 2580 meetrapport aantoont dat het kantoor in werkelijkheid 150 m2 kleiner is en dat een deel van het kantoor eigenlijk archiefruimte is. Ook op andere contractvoorwaarden behalen we winst: het wegwerken van achterstallig onderhoud conform een MJOP en een upgrade naar energielabel C op kosten van de eigenaar, én een slagboom met toegangscontrole die het parkeerprobleem oplost.

 

Bovendien gaan de voorwaarden van het nieuwe contract al een jaar eerder in – vanaf de zomer 2019, wat leidt tot een extra besparing op de huur- en energielasten. In totaal levert de heronderhandeling een besparing op van ruim 2 miljoen euro.

Jeugdbescherming West is de toegangspoort voor de gehele jeugdzorg. De medewerkers van Jeugdbescherming West beoordelen elk verzoek om hulp. Ze stellen vast welke zorg nodig is. Ze begeleiden kinderen, jongeren en ouders of verwijzen hen door naar andere hulpverleners.