Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 1700 medewerkers en heeft ruim 20 vestigingen door het hele land.

 

Huurdersland heeft gedurende de periode 2010-2014 landelijk de voortijdige contractbeëindiging, heronderhandeling en wederopleving van 22 huurobjecten, in totaal 19.192 m², verzorgd. Door kundig onderhandelen en het vinden van nieuwe huurders is hiermee een besparing van 57% ofwel circa 8 miljoen gerealiseerd.

CIZ heeft de samenwerking met Huurdersland zeer gewaardeerd. De heldere communicatie bij besluitvorming en contractuele afwikkeling hebben in zeer hoge mate bijgedragen aan het realiseren van de gestelde doelen.

Bob van Dixhoorn, manager Huisvesting en Facilities CIZ