• Contractbeëindiging zestal huurcontracten
  • Huur 1 grootschalige bedrijfslocatie
  • Verkoop eigendomslocatie
  • Substantiële verlaging huisvestingslasten

 

Resumé

Door een analyse van vestigingsmogelijkheden en een zoektocht buiten de gebaande paden heeft Huurdersland voor De Vries & Van de Wiel drie projecten gerealiseerd. 1 – De beëindiging van de lopende huurcontracten van de verschillende huurlocaties tegen de laagst mogelijke kosten. 2 – Het vinden en contractueel vastleggen van een goed bereikbare locatie in Amsterdam om alle bedrijfsactiviteiten onder één dak te brengen. 3 – De verkoop van een eigendomslocatie in Schagen. Bijkomende verantwoordelijkheid: zorg ervoor dat alle trajecten op elkaar aansluiten.

 

Case

De Vries & Van de Wiel is een landelijk opererend aannemersbedrijf in waterbouw, milieutechniek en zandexploitatie. Het voormalig hoofdkantoor was gevestigd in een eigendomslocatie in Schagen, daarnaast waren er huurlocaties in Amsterdam en Schiedam. Het bedrijf had de wens om alle locaties te verlaten en de bedrijfsactiviteiten op een goed bereikbare plek in de regio Amsterdam onder te brengen.

 

Om de twee lopende huurcontracten tegen de meest gunstige voorwaarden te beëindigen, heeft Huurdersland met de eigenaren van de huurlocaties afspraken gemaakt over flexibilisering in de einddatum of tijdelijke verlenging van de huurcontracten. Daarmee werd een optimale aansluiting op oplevering van de nieuwe locatie worden gewaarborgd.

Om een locatie te vinden die aan alle eisen kon voldoen, heeft Huurdersland alle geschikte nautische bedrijfslocaties, met buitenterrein en kadefunctie, op de as Amsterdam-IJmuiden in kaart gebracht. En: er is contact gezocht met alle grote ondernemingen en stakeholders in het Havengebied van Amsterdam en Zaandam om in beeld te krijgen welk vastgoed niet op de markt werd aangeboden, maar dat wel beschikbaar was.

 

Langs deze weg heeft Huurdersland voor de herhuisvesting van De Vries & Van de Wiel bemiddeld in de huur van een hoogwaardig en modern bedrijfscomplex bestaande uit 1.500m² kantoorruimte, 1.000m² bedrijfsruimte en 8.000m² buitenterrein. Gelegen aan het IJ in Amsterdam, compleet met 40 parkeerplaatsen en het gebruik van een insteekhaven met kade.

 

Na de verhuizing van alle bedrijfsonderdelen naar Amsterdam heeft Huurdersland de eigendomslocatie in Schagen verkocht. Het totale traject van herhuisvesting en afstoot van alle huur- en eigendomslocaties is binnen 2 jaar na de opdrachtverstrekking volledig afgerond.

 

Werkwijze Huurdersland

Samen met de opdrachtgever stellen we programma van eisen op dat als kader fungeert bij het zoeken naar locaties.  We onderhandelen met de eigenaren van de voorkeurslocaties en van de af te stoten locatie(s) totdat  een optimaal onderhandelingsresultaat is bereikt; zowel ten aanzien van commerciële als van de contractuele belangen van onze opdrachtgever.

 

Jan Mark Van Mastwijk (General Manager, DVW). ‘’Huurdersland heeft ons in het gehele herhuisvestingstraject van het bedrijf uitstekend geadviseerd.  Huurdersland is een zeer kundige, professionele en vooral plezierige adviseur gebleken waarmee wij naar grote tevredenheid hebben samengewerkt’’.