GGMD

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening. De hulpverlening van de GGMD is bedoeld voor doven, mensen met een hoorprobleem en de horende mensen om hen heen zoals de partner, familie, vrienden en collega’s. Zij kunnen allemaal verschillende hulpvragen hebben. De GGMD helpt hen door het geven van advies of ondersteuning.