Hivos huurt haar nieuwe huisvesting in het centrum van Den Haag

Hulporganisatie Hivos heeft een langjarig huurcontract getekend voor circa 1472 m² in Sijthoff City aan de Grote Marktstraat 43 in Den Haag. Het huurcontract gaat in per 12 juli 2019. Sijthoff City gelgen in het winkelcentrum van Den Haag heeft Energielabel A en kent met het BREEAM-certificaat “Very Good” tevens een hoge milieuprestatie, belangrijke criteria in  het licht van de duurzaamheidsfilosofie van Hivos

Hivos is een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos verschaft financiële en politieke ondersteuning aan partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Hivos had aan haar criteria voor de nieuwe huisvesting de voorwaarde verbonden dat deze tevens geschikt moet zijn voor de herhuisvesting van Cordaid.

Huurdersland adviseerde Hivos bij het opstellen van haar huisvestingscriteria, bij de zoektocht naar geschikte kantoorruimte, voerde de onderhandelingen en verzorgde de feitelijke contractvorming.