Het Humanistisch Verbond en de omroepvereniging Human wilden hun te grote en te dure locatie in het centrum van Amsterdam verlaten en een nieuwe, kleinere locatie huren. Huurdersland vond de meest geschikte nieuwe locatie en heeft deze voor onze opdrachtgevers gehuurd tegen de best mogelijke voorwaarden en laagste mogelijke prijs.

Cases

Het Humanistisch Verbond en de omroepvereniging Human zijn gehuisvest in centrum van Amsterdam tegenover de Nederlandse Bank. Beide organisatie werken al jaren nauw samen op het gebied van het Humanisme. Het huurcontract van de centrumlocatie had een looptijd van 5 jaar en nadere haar einddatum en is te groot geworden voor beide organisaties.

 

De opdracht voor Huurdersland: Beëindig het huidige huurcontract tegen de laagst mogelijke kosten. Zoek in Amsterdam naar een geschikte locatie die voldoet aan onze wensen en draag zorg voor het afsluiten van de juridische huurovereenkomst tegen commercieel en contractueel zo gunstig mogelijke uitgangspunten en begeleid voor huurder de verbouwing.

Zorg dat de beide trajecten op elkaar aansluiten.

 

Huurdersland is in contact getreden met de eigenaar van de huurlocatie en heeft contractuele afspraken gemaakt over de huurbeëindiging en eindoplevering van de oude locatie. Daarbij is door flexibilsering in de einddatum van de huurcontracten en tijdelijke verlenging een optimale aansluiting op het gereedkomen van de nieuwe locatie gerealiseerd.

 

Voor de nieuwe locatie in Amsterdam heeft Huurdersland het alle geschikte locaties van centrum locaties geïnventariseerd en aan haar opdrachtgevers gepresenteerd. Het aanbod van geschikte locaties in Amsterdam is, gezien de huidige economische groei van de stad, zeer beperkt. Huurdersland heeft daarom in haar netwerken ook de niet gangbare aanbieders/gebruikers van kantoorruimte benaderd waaronder het Rijk, gemeente Amsterdam, woningbouwcorporaties etc. ten einde het actuele en latente aanbod compleet te maken.

 

Huurdersland heeft het Humanistisch Verbond & Human begeleid bij circa 10 bezichtigingen Via een woningbouwcorporatie is het meest geschikte pand uiteindelijk gevonden. De voorkeurslocatie is een voormalige Kerk uit de 19de eeuw met een bijzondere uitstraling en karakter.

 

Na de voorlopige keuze van de klanten heeft Huurdersland de onderhandelingen gevoerd met de woningbouwcorporatie ten einde een zo laag mogelijk huurprijs te realiseren tegen de beste huurvoorwaarden. Het Humanistisch Verbond & Human wenste de locatie ook nog te verbouwen hiervoor heeft Huurdersland met verhuurder duidelijke en voor de klant voordelige afspraken gemaakt.

Werkwijze Huurdersland

Op basis van een met opdrachtgever op te stellen en uit te werken programma van eisen zoeken wij naar locaties die aansluiten bij de wensen en eisen van de opdrachtgever.  Wij onderhandelen met de eigenaren van de beoogde voorkeurslocaties en af te stoten ruimtes om tot  een optimaal onderhandelingsresultaat te komen. Naast de commerciële belangen vooral ook de contractuele belangen van opdrachtgever optimaal gediend worden. In een krappe kantorenmarkt als Amsterdam zijn uitstekende netwerken, ook buiten de geijkte vastgoedpaden, van groot belang om de ideale huisvestingsoplossing te kunnen vinden.

De directeur van het Humanistisch Verbond was uitermate tevreden over het uiteindelijk resultaat en heeft Huurdersland bij meerdere organisaties uit haar omgeving aangeraden.