• Businesscase huur en/of koop voor twee locaties
  • Begeleiden aankooptraject
  • Verhuurtraject voor overtollige ruimte bij locatie Amsterdam

Resumé

Op basis van een door Huurdersland uitgevoerde businesscase voor herhuisvesting van de locatie Alkmaar heeft de iPabo een beleidsmatige afweging kunnen maken welke locatie het meest geschikt is en is aan de hand van een gedegen financiële onderbouwing gekozen voor koop in plaats van huur. Tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden is de aankoop gerealiseerd en is het mogelijk gemaakt de school nog voor de start van het schooljaar 2018 op te leveren. Voor de door de verhuizing ontstane overruimte in de locatie Amsterdam zijn succesvol een aantal huurders geworven.

Case

Hogeschool iPabo is een gespecialiseerde hogeschool met twee locaties, Amsterdam en Alkmaar. De hogeschool verzorgt opleidingen, nascholing en onderzoek op het gebied van leraren en in het primair onderwijs. Doordat het huidige huurcontract van de Hogeschool iPabo in Alkmaar afliep en verlenging niet gewenst was is aan Huurdersland gevraagd op basis van het programma van eisen te adviseren over een tweetal voorkeurslocaties en een financieel vergelijk te maken tussen huur en koop van deze voorkeurlocaties

Tevens is gevraagd voor de leegstaande maatschappelijke kantoor-en lesruimten in de locatie Amsterdam een verhuurtraject op te starten met als uitgangspunten een marktconforme huurprijs en een huurperiode van 5 jaar.

Werkwijze

Op basis van het programma van eisen en de resultaten van technisch onderzoek met bijbehorende kostenraming zijn in een businesscase beide voorkeurslocaties vergeleken op kwalitatieve-en kwantitatieve kenmerken. Tevens is een koopvariant uitgewerkt. Om de businesscase te kunnen voorzien van realistische financiële parameters is gewerkt met geconditioneerde huur- koopaanbiedingen. Met het resultaat van de businesscase en bijbehorend onafhankelijk advies heeft de Raad van Bestuur gekozen voor aankoop van het pand Rubenslaan 2-6 in Alkmaar. Namens de iPabo heeft Huurdersland vervolgens de kooponderhandelingen gevoerd. De koop is in oktober 2017 afgerond. Voor de iPabo heeft Huurdersland een aanzienlijk besparing op de vraagkooprijs gerealiseerd.

In dezelfde periode is voor de overtollige kantoor- en lesruimte bij de locatie Amsterdam een verhuurtraject opgestart. Naast het aanbieden van de overruimte op Funda Business zijn via de netwerken van Huurdersland, iPabo, Kantorenloods gemeente Amsterdam, KvK en lokale ondernemersverenigingen actief gezocht naar mogelijke geïnteresseerden. Deze aanpak heeft geresulteerd in volledige verhuur van de overruimte aan een viertal maatschappelijke partijen.