Huurdersland heeft voor Jeugdbescherming West- vestiging Gouda/Zuid-Holland

  • Nieuwe huisvesting aangehuurd, voorzien van een hoogwaardig inbouwpakket en energielabel A, met een huurdersvriendelijk contract op basis van het model Rijksvastgoedbedrijf en met aanvullende bepalingen ten gunste van de huurder;
  • Een zeer scherpe huurprijs van €90,- per m²
  • Voor de overruimte een zestal ketenpartners geworven met een onderhuurtermijn gelijk aan de looptijd van het huurcontract.

Stichting Jeugdbescherming West (JBW) zet zich in voor de veiligheid en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Zuid-Holland en Zeeland en biedt ondersteuning aan jongeren en gezinnen in de vorm van pleegzorg, opvoedingsproblemen en ambulante spoedhulp. https://jeugdbeschermingwest.nl/

Case

Jeugdbescherming west huurt voor haar regiolocatie circa 625m² kantoorruimte en 12 parkeerplaatsen aan het Crabethpark 23-25 te Gouda. Het huurcontract met de verhuurder heeft een resterende looptijd tot 31 december 2022 en eindigt dan van rechtswege. Jeugdbescherming west moest derhalve voor de regiolocatie en haar ketenpartners Stichting Impegno, Horizon, Reclassering en de Waag geschikte huisvesting op zoek naar een nieuwe locatie in Gouda.

 

Huurdersland heeft in opdracht van Jeugdbescherming west gezocht naar passende huurlocaties en na selectie de voorkeursoptie met de ketenpartners bezichtigd. Uiteindelijk is de locatie Antwerpseweg 3 als voorkeurslocatie in beeld gekomen. De kwaliteit van het aanwezige inbouwpakket in combinatie met energielabel A een goede indeelbaarheid maakte het tot een aantrekkelijke propositie.

 

Vervolgens heeft Huurdersland de commerciële onderhandeling(en) met vertrekkend huurder en de eigenaar gevoerd waarbij partijen uiteindelijk overeenstemming hebben bereikt over een indeplaatsstelling van het bestaande huurcontract. Door de indeplaatsstelling van het huurcontract kon het scherpe huurprijsniveau en de huurdersvriendelijke huurvoorwaarden (modelhuurovereenkomst) in stand blijven. Daarbij hebben partijen overeenstemming bereikt om de resterende huurtermijn onder dezelfde condities met 5 jaar te verlengen tot eind 2029. Hoewel de locatie groter is dan conform PvE gewenst is. Heeft JBW ervoor gekozen om de volledige kantoorruimte van de vertrekkend huurder over te nemen. Hierdoor kon in de onderhandeling de gevraagde overnamesom voor inbouwpakket worden gereduceerd tot nul. Voor de extra aan te huren ruimte heeft Huurdersland lopende de onderhandeling en contractvorming een tweetal (onder)huurders gevonden waardoor voor de huuringangsdatum van 1 januari 2023 alle kantoorruimte in gebruik zal worden genomen door JBW en haar ketenpartners.