Controle servicekostenafrekeningen diverse huurobjecten van Lentis-GGz

GGZ instelling Lentis heeft Huurdersland gevraagd de servicekostenafrekeningen van een deel van haar huurportefeuillle te beoordelen op rechtmatigheid en efficiency. In eerste instantie is dit uitgevoerd voor een tweetal grotere huurlocaties. Dit geleid tot een teruggave van ruim € 10.000, – van onterecht in rekening gebrachte servicekosten in de periode 2013 t/m 2016 alsmede een grondslag om de afrekeningen van de andere locaties ook verder te controleren.

In het vervolgtraject zijn bij een zestal kleinere huurcontracten de serviceafrekeningen beoordeeld. Dit heeft bij een tweetal objecten geresulteerd in een terugvordering  van nogmaals € 10.000, -.

Bij een derde object is geconstateerd dat de verhuurder met betrekking tot de levering van diensten en services niet voldoet aan de voor het contract van toepassing zijnde algemene voorwaarden en zal op advies van Huurdersland tot een ingebrekestelling worden overgegaan om de eigenaar alsnog te verplichten zijn servicekostenafrekening te laten plaatsen vinden conform de contractuele voorwaarden.

Tenslotte heeft Huurdersland Lentis geadviseerd wat de meest voorkomende manco’s bij servicekostenafrekeningen zijn en hoe zowel in de precontractfase als tijdens de huurperiode het beste met dit onderdeel van de huurovereenkomst kan worden omgegaan.

 

Lentis is een GGZ instelling in het Noorden van het land en biedt geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in Groningen, Drenthe en Friesland.

Heeft u ook vragen over uw servicekosten? Onze adviseur Bart Broeren staat voor u klaar! U kunt hem bereiken op tel. nr. 06- 523 53 988 of per E-mail bart.broeren@huurdersland.nl .