Huurdersland organiseert de afstoot van huurobjecten voor de volgende rijksoverheidsinstellingen:

  • Dienst Justitiele Inrichtingen
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  • Ministerie van OCW
  • Ministerie van Infrastructuur en Ruimte
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken

 

Vanaf het moment van opzeggen tot de definitieve eindoplevering is Huurdersland verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de verhuurder en de daarbij behorende werkzaamheden. Kostenreductie voor de Staat der Nederlanden staat daarbij voorop.

Huurdersland heeft landelijk de afstoot van 32 huurobjecten, in totaal 55.541 m², voor het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst) georganiseerd. In alle opdrachten heeft Huurdersland voor wat betreft de kwaliteit en het resultaat de opdrachten boven de vooraf gestelde eisen en kaders uitgevoerd, waarmee extra service is verleend en een hoger resultaat is bereikt dan verwacht. De inzet van Huurdersland heeft in totaal voor de Staat der Nederlanden een kostenreductie opgeleverd van € 1,3 miljoen.

Jos Mandema, Hoofd huurtransacties en contractmanagement DBFMO, Rijksvastgoedbedrijf