Huurdersland heeft de herhuisvesting van SMS-oncology succesvol gerealiseerd en zorgt voor de (onder)verhuur van de oude locatie

Case

SMS-oncology is een full-service contractonderzoeksorganisatie (CRO) die zich toelegt op het uitvoeren van klinische oncologiestudies, met bijzondere expertise in vroege fase- en immuno-oncologiestudies. Door sterke groei van de organisatie was er behoefte aan meer kantoorruimte en parkeergelegenheid. Hierbij ging de voorkeur uit naar huisvesting in het zelfde gebied, omgeving Schiphol, als de huidige.

 

Huurdersland heeft bij de aanhuur van de nieuwe locatie de volgende resultaten behaald:

  • Passende huisvesting;
  • Een mooie korting op de huur i.c.m. met een huurvrije periode;
  • Een aanzienlijke investeringsbijdrage in het inbouwpakket door de verhuurder;
  • Een opwaardering van de energetische kwaliteit van het gebouw.

Resume

SMS-oncology was met 939m² en 30 parkeerplaatsen gehuisvest op Schiphol-oost. Door sterke groei was de organisatie deze huisvesting ontgroeid. Uitbreiding tot het gewenste niveau, circa 2000m² en minimaal 50 parkeerplaatsen, bleek hier niet realiseerbaar. Vanuit het internationale karakter van SMS-oncology bestond er een sterke voorkeur om in de omgeving van Schiphol te blijven

Aan Huurdersland is verzocht om in dit gebied passende nieuwe huisvestingsmogelijkheden te zoeken en voor het tot begin 2024 doorlopende bestaande contract zorg te dragen voor een nieuwe (onder)huurder.

 

De zoekvraag heeft met de gebruikelijke werkwijze van alternatievenanalyse, contractonderhandeling en –vorming geresulteerd in de aanhuur van 2000 m² kantoor- en laboratoriumruimte op Schiphol-Oost. De bedongen huurkorting, huurvrije periode en bijdrage in de inrichtingskosten heeft een totale besparing opgeleverd van ruim 25%.

 

Voor de zoektocht naar een opvolgend huurder is aan de hand van een uitgevoerde marktanalyse een aanbieding geplaatst op Funda in Business en worden het eigen netwerk, gemeenten in de omgeving en ondernemersverenigingen actief benaderd ten einde de kantoorruimte per datum verhuizing nieuwe locatie over te dragen aan een opvolgend huurder. Ook dit deel van de opdracht is, met overdracht van de huurovereenkomst op het gewenste moment, succesvol afgerond.