• Heronderhandeling van meerdere huurcontracten
  • Substantiële verlaging huurkosten
  • Prestatieafspraken oplevering nieuwe en afstoot oude logieslocaties

Resumé

Tegen de beste contractuele voorwaarden en aanzienlijk lagere huurkosten heeft Huurdersland de contractverlenging van een groot aantal locaties voor het SOMA College gerealiseerd. Hierbij zijn met de eigenaar prestatie afspraken gemaakt over de tijdige oplevering van de logieslocaties waardoor de huisvesting van de studenten vanaf het nieuwe collegejaar verzekerd is.

Case

Het SOMA College is dé vakschool voor de infra. In twee tot vier jaar worden deelnemers opgeleid tot vakspecialist in de infra op Mbo-niveau. Het SOMA-college maakt gebruik van in een groot aantal onderwijs-, kantoor- en logieslocaties en terreinen op het Bouw & Infra Park in Harderwijk. Huurdersland is gevraagd om de bestaande huurcontracten voor de 3 logies locaties (circa 5.000m²), de terreinen (circa 96.000m²) en 1 van de 3 recreatie- en onderwijslocaties (circa1.500m²) te heronderhandelen en zorg te dragen voor het afsluiten van nieuwe huurovereenkomsten op basis van huurdersvriendelijke voorwaarden, tegen commercieel verbeterde uitgangspunten. Voor de logieslocaties dienen daarbij afspraken te worden gemaakt over een demarcatie van de gebouwinvestering en turnkey oplevering van de te renoveren logieslocatie en in afstemming daarop de contractbeëindiging van de oudbouw.

Werkwijze

Gelet op de tijdsdruk die de noodzakelijke renovatie en upgrading van het logiesgebouw met zich meebracht is Huurdersland begonnen om de reeds door SOMA gestarte onderhandeling van de verschillende locaties uit te splitsen en in eerste instantie de focus te verleggen naar de onderhandeling, contractvorming en ondertekening van de huurcontracten voor de logieslocaties. Huurdersland heeft hierbij prestatieafspraken opgenomen in de nieuwe huurovereenkomsten die het mogelijk maken dat de oplevering voor het nieuwe studiejaar gerealiseerd gaat worden en dat de in gebruik name van de nieuwe locatie direct aansluit op de overdracht van de oude locatie. Hierdoor worden dubbele huisvestingslasten voorkomen. Aansluitend op de onderhandelingen voor logieslocaties heeft Huurdersland met de eigenaar ook de onderhandelingen gevoerd en nieuwe contractvorming gerealiseerd voor de onderwijslocatie en de terreinen. Hierbij  zijn de differentiatie van de huurprijsniveau ’s, flexibilisering van de looptijd en de wens tot het komen tot een toekomstbestendige en kostprijs dekkende afrekening van de gemeenschappelijke bedrijfsrestaurants de belangrijkste punten van aandacht geweest. In goed overleg zijn nieuwe huurovereenkomsten gesloten die de huisvesting van het SOMA College op het Bouw & Infra Park weer toekomstbestendig maakt.

 

Anke van Bodegom, Voorzitter College van Bestuur SOMA: ‘’De inzet en betrokkenheid van Huurdersland heeft ons erg geholpen. Dank voor de plezierige samenwerking’’