St. Gezondheidscentra Leidsche Rijn

Gezondheidscentrum Leidsche Rijn is een samenwerkingsverband van huisartsen, centrumassistenten, cesartherapeuten, fysiotherapeuten, verloskundigen, maatschappelijk werker, psycholoog, diëtiste, logopediste en een apotheek.  Het wijkgezondheidscentrum is meer dan een verzameling hulpverleners onder een dak. De medewerkers van het centrum werken nauw met elkaar samen. Zij maken gebruik van elkaars kennis en deskundigheid en zij stemmen in overleg met de hulp die de consument nodig heeft op elkaar af.