Case

Huurdersland heeft voor Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg en ketenpartner Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg voor hun vestiging in Roermond:

  • Een beter op de organisatiewensen aangepaste huisvesting gevonden;
  • De nieuwe huisvesting aan laten sluiten bij de huisvesting van het centraal bureau Jeugdzorg
  • Goede voorwaarden en een aanzienlijke huurkorting bedongen;

 

Resume

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL) is een gecertificeerde instelling voor uitvoering van de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het bureau biedt hulp en ondersteuning in die gevallen waarbij de (kinder)rechter een uitspraak heeft gedaan en een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. Het werkgebied is verdeel in de regio’s zuid-midden en noord Limburg. De einddatum van het oude huurcontract voor het regiokantoor in Roermond was voor Bureau Jeugdzorg Limburg het moment om nieuwe huisvesting van de regiolocatie te overwegen. Door organisatieontwikkelingen en verandering van werkprocessen sloot de oude locatie aan de Mariagaardestraat 64 in Roermond groot 1600 m² niet meer aan bij de wensen van BJL.

Met ingang van 1 september huren Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg (BJZ) en ketenpartner Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg 1.495 m2 kantoorruimte en 36 parkeerplaatsen aan de Slachthuisstraat 31-35 in Roermond. Het centraal bureau van Jeugdzorg is sinds 2003 aan de Slachthuisstraat gevestigd. Door uitbreiding van het gehuurde met de huur van 885m² kantoorruimte op de 1ste etage alsmede 28 parkeerplaatsen is het mogelijk geworden om ook het regiokantoor van BJZ alsmede Veilig Thuis op de locatie te huisvesten.
Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg komt op voor de belangen van jeugdigen in Limburg die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Het gaat daarbij om kinderen met opgroei- en opvoedproblemen. Voor deze specifieke groep voorziet zij in de juiste hulp, zorg en bescherming. Veilig Thuis NML is hét centrale advies- en meldpunt in de regio Noord- en Midden-Limburg voor iedereen die met huiselijk geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.
Door de centrale ligging, uitstekende OV-bereikbaarheid en zeer goede parkeernorm is de locatie voor zowel cliënten, medewerkers en bezoekers uitstekend bereikbaar. In combinatie met verdere verduurzaming en upgrading van de kantoorruimte en de directe nabijheid van ketenpartners is de gewenste huisvesting voor beide organisaties naar tevredenheid gerealiseerd.

Huurdersland adviseerde BJL bij het opstellen van het programma van eisen, bij de zoektocht naar geschikte kantoorruimte, voerde de onderhandelingen en verzorgde de feitelijke contractvorming. Daarnaast is Huurdersland betrokken bij de overdracht en wederoplevering van de oude locatie alsmede het ontwerpproces en realisatie van het inbouwpakket van de nieuwe locatie. Door herhuisvesting van kantoor Roermond is een besparing op de jaarlijkse huurlasten gerealiseerd van ruim 60%.