Case

Huurdersland heeft voor Bureau Jeugdzorg Limburg:

  • Een beter op de organisatiewensen aangepaste huisvesting gevonden;
  • Goede voorwaarden en een fikse huurkorting bedongen;
  • In een modern en energetisch op de toekomstige eisen aangepast multi-tenant kantoorgebouw.

 

Resume

Bureau Jeugdzorg Limburg (BJL) is een gecertificeerde instelling voor uitvoering van de maatregelen jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het bureau biedt hulp en ondersteuning in die gevallen waarbij de (kinder)rechter een uitspraak heeft gedaan en een kinderbeschermingsmaatregel heeft uitgesproken of jeugdreclassering heeft opgelegd. Het werkgebied is verdeel in de regio’s zuid-midden en noord Limburg. De einddatum van het oude huurcontract voor het regiokantoor in Maastricht was voor Bureau Jeugdzorg Limburg het moment om nieuwe huisvesting van de regiolocatie te overwegen. Door organisatieontwikkelingen en verandering van werkprocessen sloot de oude locatie aan de Meerssenerweg 166 te Maastricht bestaande uit een Kantoorvilla (515m²) en Koetshuis (450m²) niet meer aan bij de wensen van BJL.

 

Aangezien het regiokantoor graag gehuisvest wilde zijn op één locatie en ook het programma van eisen naar beneden kon worden bijgesteld is een zoekopdracht uitgezet voor 650 m² tot 700m² kantoorruimte. Waarbij (mede)gelet op de ambulante werkzaamheden van de medewerkers een aanzienlijke parkeerbehoefte en uitstekende bereikbaarheid gewenst was. De zoektopdracht heeft uiteindelijk geresulteerd in de huur van 695 m² kantoorruimte en 30 parkeerplaatsen in kantoorgebouw “Maasdomein” aan de Randwycksingel 35 in Maastricht. Een uitstekende, goed bereikbare locatie, met een gedeelde receptie en ontvangstruimte waar reeds een groot aantal ketenpartners gehuisvest zijn.

 

Huurdersland adviseerde BJL bij het opstellen van het programma van eisen, bij de zoektocht naar geschikte kantoorruimte, voerde de onderhandelingen en verzorgde de feitelijke contractvorming. Daarnaast is Huurdersland betrokken bij de overdracht en wederoplevering van oude locatie alsmede het ontwerpproces en realisatie van het inbouwpakket van de nieuwe locatie. Door herhuisvesting van de organisatie is een besparing op de jaarlijkse huurlasten gerealiseerd van bijna 50%.