Case

Huurdersland heeft de afdeling Vastgoed van zorginstelling Cosis te Assen op regiebasis ondersteuning verleend. De inzet van Huurdersland heeft geresulteerd in:

  • Het afsluiten van een nieuwe bruikleenovereenkomst met de gemeente Hoogeloon
  • Het afsluiten van een op het werkelijk gebruik van Cosis afgestemde gebruiksovereenkomst met een horecaondernemer
  • Het regelen van het opstalrecht bij een tweetal door Cosis geplaatste opstallen

 

Resume

Stichting Cosis is werkzaam op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg en biedt hulp aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een psychische of verstandelijke beperking. Het werkgebied van Cosis is Groningen en Drenthe. Cosis beschikt over een vastgoedportefeuille van ruim 260 locaties bestaande uit kantoor-, maatschappelijke-, en dagbestedingsruimten en woningen.

Door vertrek en ziekte van medewerkers is er in de afwikkeling van meerdere vastgoeddossiers flinke achterstand ontstaan en is de huidige bezetting nog zodanig beperkt dat gekozen wordt voor inzet van externe hulp om deze achterstand in te lopen.

Aan Huurdersland is gevraagd de afdeling vastgoed tijdelijk te ondersteunen bij het afwerken van een aantal concrete vastgoedvraagstukken. Het betreft onder andere het beoordelen en opstellen van huur-en bruikleenovereenkomsten, demarqueren van onderhoudsverplichtingen en regelen recht van opstal.

 

Binnen een tijdsbestek van tien weken heeft de inzet van Huurdersland geleid tot het, naar volle tevredenheid van Cosis, afronden van een vijftal dossiers. Ter afronding van de opdracht is er door Huurdersland een verantwoordingsrapportage met zorgvuldige dossieroverdracht én als extra (buiten de opdracht) een advies met aanbevelingen tot procesverbeteringen voor Cosis geschreven.