Case

CASE

Huurdersland heeft Stichting Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (GGMD) voor doven en slechthorenden geadviseerd bij de huur van  1305 m² en 25 parkeerplaatsen aan Louis Braillelaan 80 in Zoetermeer. Huurdersland heeft daarbij:

  • Voor de samengevoegde locaties Zoermeer en Rotterdam in Zoetermeer een op de organisatiewensen aansluitende huisvesting gevonden.
  • Uitstekende contractuele randvoorwaarden, opleverniveau en een aanzienlijke huurkorting uit onderhandeld.
  • Een totale besparing op de vraagprijs gerealiseerd van 37,6%, bestaande uit huurkorting, huurvrije periode en incentives.

 

Resume

Stichting GGMD is een gecertificeerde instelling voor hulp aan doven en slechthorenden in het dagelijks functioneren en bij psychische problemen. Zij biedt daarbij o.a. individuele- en groepstrainingen aan waaronder communicatie-, spraakafzien en assertiviteitstrainingen en heeft verspreid over het land meerdere vestigingen.

Bij het regiokantoor Zuid-Holland Zuid bestaande een viertal kantoor- en behandellocaties in Zoetermeer en Rotterdam liepen bij de twee grootste locaties in Zoetermeer (1275m²)en Rotterdam (380m²) de huurcontracten af en bestond de wens de samen te voegen op een nieuwe locatie. De gezamenlijke huisvesting kon daarmee tot een aanzienlijke ruimtereductie leiden. In het voortraject heeft Huurdersland de expirerende huurcontracten d.m.v. tijdelijke verleningen op elkaar aan laten sluiten. Daarna heeft er een uitgebreide marktverkenning plaatsgevonden en is in samenspraak met de interieurarchitect en GGMD de geschiktheid van de beoogde voorkeurslocatie nader onderzocht. In onderhandeling met de eigenaar zijn daarna nadere afspraken gemaakt over de oplevering van de kantoorverdiepingen alsmede een specifieke PMT-behandelruimte op de begane grond.

Met ingang van 1 januari 2022 heeft Stichting GGMD 1305 m² en 25 parkeerplaatsen aan Louis Braillelaan 80 in Zoetermeer in gebruik genomen. Het kantoor sluit met zijn centrale ligging binnen het werkgebied, OV-bereikbaarheid en ruime parkeermogelijkheden  prima aan bij de eisen en wensen van medewerkers en cliënten.

Huurdersland adviseerde de GGMD bij het opstellen van het programma van eisen, bij de zoektocht naar geschikte kantoorruimte en voerde de onderhandelingen en contractvorming van de voorkeurslocatie. Naast de werkzaamheden voor de nieuwe locatie adviseert Huurdersland ook bij de sleuteloverdracht en wederoplevering van de oude locaties.