Case

In opdracht van Koraal is voor een van haar eigendomslocaties een leegstaand multidisciplinair kleuterdagverblijf, een objectvisie opgesteld. Deze objectvisie omvatte de volgende onderdelen:

  • Onderzoek naar de mogelijkheden en kansen voor hergebruik zowel in geval van eigendom als bij verkoop;
  • Opbrengsten en kosten bij korte en langjarige verhuur inzichtelijk maken;
  • Mogelijkheden, opbrengsten en risico’s bij verkoop beschrijven.

Resume

Koraal is een zorginstelling voor mensen van alle leeftijden met ernstige (verstandelijke) beperkingen en complexe gedrags- en/of psychiatrische problemen. Het betreffende pand is specifiek ontworpen voor gebruik als multidisciplinair kleuterdagverblijf, heeft een oppervlak van 1340 m² BVO en een perceelsgrootte van 5960 m². Er bestaat al langere tijd geen behoefte aan eigen gebruik en is kortlopend gedeeltelijk verhuurd geweest aan een kinderdagverblijf.

De uitgevoerde objectvisie omvat de scenario’s verhuur (korte en middellange termijn), verkoop binnen huidig bestemmingsplan en verkoop met herontwikkelingsmogelijkheden. Bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor hergebruik is gekeken naar de huidige gebiedssituatie, de demografische perspectieven en de kansen die dit biedt voor geheel of partieel hergebruik. Bij verkoop is naast de te verwachten opbrengst in de bestaande situatie onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor herontwikkeling. De uitkomsten van de objectvisie zijn met de opdrachtgever besproken en formeel vastgesteld. De strategische keuzes voortkomend uit de objectvisie worden nu intern de opdrachtgever verder uitgewerkt ten einde hier bestuurlijke besluitvorming over te laten plaatsvinden.