Huurdersland heeft voor stichting Oosterpoort Oss:

Een huisvestingsvisie- en plan opgesteld waarin:

  • Helder onderbouwd kwalitatief, financieel en functioneel inzicht in de vastgoedportefeuille wordt gegeven;
  • Een vastgoedvisie is uitgewerkt gebaseerd op zorgvisie en omzetprognose;
  • Een concreet huisvestingsplan voor de primaire en voor de ondersteunende processen is opgesteld;
  • Met Inzichtelijke scenario’s bestuurlijk verantwoorde keuzes mogelijk zijn gemaakt.

 

Case

Stichting Oosterpoort is een organisatie voor jeugdhulp en biedt ondersteuning aan jongeren en gezinnen die het moeilijk hebben, in de vorm van ambulante (spoed)hulp, pleegzorg en verblijf. De effecten van de transitie van de jeugdzorg op de bedrijfsvoering van zorgverleners maakt sturing op de eigen inzet en middelen tot een absoluut vereiste. Bij Oosterpoort heeft deze omslag geleid tot een noodzakelijke heroriëntatie op de eigen organisatie, uitgewerkt in een zorgvisie. Aan Huurdersland is gevraagd deze zorgvisie te vertalen naar een huisvestingsvisie en deze uit te werken naar een huisvestingsplan waarin in een of meerdere scenario’s wordt aangegeven hoe naar de gewenste situatie kan worden toegegroeid.

 

Aanpak en resultaten

Het project kent een gefaseerde aanpak waarbij eerst de huisvestingsvisie is uitgewerkt en vervolgens de vertaling is gemaakt naar een huisvestingsplan.

 

Uitwerken huisvestingsvisie:

als eerste is op basis van beschikbare informatie een discussiepaper uitgewerkt gericht op drie aandachtsgebieden:

  • Het werkveld (ontwikkelingen, werksoort -en aanbod, situering in het veld);
  • Operationele huisvestingsbehoefte;
  • Organisatie ondersteunende huisvestingsbehoefte.

 

In een brainstormsessie met het management is de aansluiting vanuit theorie naar praktijk geborgd en kon met de verkregen input de huisvestingsvisie verder worden uitgewerkt.

 

Uitwerken huisvestingsplan:

De vertaling van huisvestingsvisie naar een concreet huisvestingsplan heeft aan de hand van de volgende deelonderzoeken plaatsgevonden:

  • Uitwerken ruimtelijke en functionele eisen voor ambulante teams en voor kantoormedewerkers;
  • Vaststellen vaste en variabele huisvestingsbehoefte;
  • Uitwerken ruimtelijk en functioneel programma van eisen hoofdkantoor voorzien van technisch- en energetisch onderzoek.

 

De coördinatie en afstemming binnen de organisatie heeft plaatsgevonden onder de verantwoordelijkheid van de heer R. van Loon, bestuurssecretaris.

 Heeft u ook vragen over uw huisvestingsportefeuille? Onze adviseur Bart Broeren staat voor u klaar! U kunt hem bereiken onder telefoonnummer 06- 19 441 299 of per E-mail bart.broeren@huurdersland.nl .