Tegen de laagst mogelijke kosten en de beste contractuele voorwaarden heeft Huurdersland de huur van een nieuwe locatie voor Volandis gerealiseerd. Door meerdere alternatieven in de markt met elkaar te vergelijken en kosten inzichtelijk te maken, is een sterke onderhandelingspositie verworven. Door op het juiste moment en op basis van actuele informatie actie te ondernemen, is Volandis bij het begin en gedurende de huur verzekerd van maximaal huurgenot

Case

Medio 2016 is Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid in de bouw- en infrasector, op zes verschillende locaties in Nederland gehuisvest. De wens is om deze locaties te verlaten en alle activiteiten onder te brengen op één centrale plek.

 

De opdracht voor Huurdersland: beëindig per ultimo 1 januari 2017 tegen de laagst mogelijke kosten de huurcontracten van zes kantoor- en bedrijfslocaties. En: bemiddel in de huur van een nieuwe huisvestingslocatie.

 

Volandis laat 5.250m² kantoorruimte, 4.850m² bedrijfsruimte en 8.700m² onverhard buitenterrein achter. Voor twee locaties worden opvolgende huurders gevonden die 4.500m² kantoorruimte overnemen. Van de resterende huren worden de contracten beëindigd. De totale besparing: ruim 65% van de resterende kosten.

 

Voor de nieuwe huisvesting zijn de huurcontracten onderhandeld voor 970m² turn-key kantoorruimte en 30 parkeerplaatsen in gebouw 100 op het Bouw & Infra Park in Harderwijk.

 

Huurdersland neemt prestatieafspraken op in de huurovereenkomst die het mogelijk maken de oplevering en inhuizing van de nieuwe locatie direct te laten aansluiten op de overdracht van de oude locatie. Hierdoor zijn dubbele huisvestingslasten voorkomen en de effecten voor de medewerkers van Volandis beperkt tot de feitelijke verhuizing

Werkwijze Huurdersland

Wij onderhandelen met de eigenaren van de verschillende locaties over contractbeëindiging door afkoop, inclusief servicekosten, van resterende huurverplichtingen en de afkoop van de wederopleveringsverplichtingen. Afhankelijk van de onderhandeling wordt de afweging gemaakt tussen afkoop of onderverhuur.

 

De keuze voor onderverhuur wordt bepaald door de hoogte van het afkoopvoorstel van de verhuurder. Dit dient minimaal meer dan 50% van de resterende verplichtingen te bedragen. Daarnaast zijn voor het succes van onderhuur de resterende looptijd (minimaal 6 maanden), de kwaliteit van het aanwezige inbouwpakket, lokale marktomstandigheden en de kwaliteit van de locatie van belang. Op basis hiervan brengen we een advies uit over de meest wenselijke oplossing en de bijbehorende besparingseffecten.

In het geval van Volandis hebben we gebruik gemaakt van het eigen funda In business account om de onderverhuur locaties te promoten. Daarnaast hebben we diverse netwerken geactiveerd om de locaties onder de aandacht te brengen.