Huurbeëindiging 880m² kantoorruimte in Leeuwarden

Huurbeëindiging 880m² kantoorruimte in Leeuwarden

CIZ, Centrum Indicatiestelling Zorg, krijgt de komende jaren een nieuwe rol: die van toezichthouder in plaats van uitvoerder van het indicatieproces voor de AWBZ. Deze werkzaamheden voert CIZ uit met minder personeel en vanuit een kleiner aantal vestigingen. Huurdersland adviseerde CIZ bij de voortijdige contract beëindiging waarbij een gedeelte van de locatie is overgedragen aan opvolgend huurder de MO-zaak. Huurdersland heeft de bijbehorende onderhandeling met eigenaresse gevoerd en verzorgde de volledige contractuele afronding en wederoplevering van de locatie.

Tags:
,