Portefeuille-analyse GGz Breburg

Portefeuille-analyse GGz Breburg

portefeuille-analyse

GGz Breburg is een specialistische instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Midden- en West- Brabant. GGz Breburg biedt passende specialistische behandeling en ondersteuning waarmee mensen met een psychiatrisch probleem weer verder kunnen in het dagelijks leven.

Jaarlijks biedt GGz Breburg zorg aan circa 18.345 cliënten in de regio Midden en West Brabant. Ongeveer 2050 medewerkers en tweehonderd vrijwilligers zetten zich hiervoor in.
GGz Breburg beschikt over een huurportefeuille van circa 80 objecten bestaande uit woningen (67), zorgvoorzieningen (3) en kantoor-en bedrijfsruimtes (10).
Om een beeld te vormen van de stand van zaken van de huurportefeuille is aan Huurdersland gevraagd een portefeuille-analyse te maken van de 15 huurobjecten die financieel gezien het zwaarst drukken op de begroting.
De uitgevoerde portefeuille-analyse bestond uit:

  • beoordeling van de kwaliteit van de huidige huur-eigendom en verhuurregistratie inclusief een check van de registratie met de feitelijke contracten en een analyse van de toegepaste indexeringen
  • een voorstel doen over de uitgangspunten voor en de opzet van een nieuw huurregister
  • een specifieke contractanalyse uitvoeren op een van de complexen in het licht van de gewenste aanpassing van dit contract

 

Op grond van de uitgevoerde analyse en aanbevelingen zal GGz Breburg de wijze waarop en waar thans de registratie plaatsvindt heroverwegen. Daarnaast zijn de conclusies zodanig dat met enkele verhuurders in overleg zal worden gegaan over de geconstateerde afwijkingen en gewenste aanpassingen .

Tags: