De Rijksgebouwendienst contracteert Huurdersland voor de landelijke afstoot van huurobjecten.

De Rijksgebouwendienst contracteert Huurdersland voor de landelijke afstoot van huurobjecten.

Voor zijn huisvesting heeft het Rijk per medio 2010 in totaal 7,1 miljoen vierkante meter in gebruik. Van deze 7,1 miljoen vierkante meter is 4,5 miljoen in gebruik voor kantoren, verdeeld over circa 130 plaatsen in Nederland. Dit is zo’n 8 procent van de totale kantorenvoorraad in Nederland. Met het Programma Vernieuwing Rijksdienst wordt sinds 2007gewerkt aan een kleinere en een betere overheid. In de sfeer van de bedrijfsvoering van de rijksdienst is in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst een aantal belangrijke stappen gezet op weg naar een flexibele en efficiënte rijksdienst door reducties programma´s. Onderdeel van die programma´s is een verregaande concentratie van Rijksdiensten en reductie van personeel.

Huurdersland is door de Rijksgebouwendienst ingeschakeld voor de landelijke afstoot van een groot aantal huurobjecten. Vanaf het moment van opzeggen tot de definitieve eindoplevering is Huurdersland verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de verhuurder over de wederopleveringsverplichtingen en de daarbij behorende werkzaamheden. Kostenreductie voor de Staat der Nederlanden staat daarbij voorop.