De Rijksgebouwendienst stoot 1093 m² kantoorruimte af aan de Nijverheidssingel 317 in Breda

De Rijksgebouwendienst stoot 1093 m² kantoorruimte af aan de Nijverheidssingel 317 in Breda

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker de Inspectie van het Onderwijs het contract voor de 1093 m² kantoorruimte aan de Nijverheidssingel in Breda voortijdig beëindigd. Huurdersland
heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de afkoop van de resterende contractuele huurverplichtingen gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en wederoplevering van de locatie georganiseerd.