De Rijksgebouwendienst stoot 12.000 m² kantoor & en bedrijfsruimte af aan de Run in Veldhoven.

De Rijksgebouwendienst stoot 12.000 m² kantoor & en bedrijfsruimte af aan de Run in Veldhoven.

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker Domeinen Roerende Zaken het contract voor de 12.000 m² kantoor en bedrijfsruimte aan de Run in Veldhoven voortijdig beëindigd. Huurdersland heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de voortijdige contract beëindiging gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en wederoplevering van de locatie georganiseerd.