De Rgd beëindigt de huur van 1.380 m² kantoorruimte in Eindhoven

De Rgd beëindigt de huur van 1.380 m² kantoorruimte in Eindhoven

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker de Inspectie van het Onderwijs het contract voor de 1380 m² kantoorruimte aan de Zernikestraat in Eindhoven voortijdig beëindigd.
Huurdersland heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de afkoop van de resterende contractuele huurverplichtingen gevoerd en
aansluitend de volledige contractuele afronding en eindoplevering van de locatie georganiseerd.