De Rijksgebouwendienst stoot 1536 m² kantoorruimte af aan De Stoven in Zutphen.

De Rijksgebouwendienst stoot 1536 m² kantoorruimte af aan De Stoven in Zutphen.

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker nVWA het contract voor de 1536 m² kantoorruimte aan de De Stoven in Zutphen voortijdig beëindigd. Huurdersland heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de afkoop van de resterende contractuele huurverplichtingen gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en wederoplevering van de locatie georganiseerd.