De Rijksgebouwendienst stoot 414 m² kantoorruimte af aan de Witvrouwenbergweg 12 in Someren.

De Rijksgebouwendienst stoot 414 m² kantoorruimte af aan de Witvrouwenbergweg 12 in Someren.

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker nVWA het contract voor de 414 m² kantoorruimte aan de Witvrouwenbergweg in Someren beëindigd. Huurdersland heeft
in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de wederopleveringsverplichtingen gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en
wederoplevering van de locatie georganiseerd.