De Rijksgebouwendienst stoot 415 m² kantoorruimte af aan de Loopkantstraat in Uden.

De Rijksgebouwendienst stoot 415 m² kantoorruimte af aan de Loopkantstraat in Uden.

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker nVWA het contract voor de 415 m² kantoorruimte aan de Loopkantstraat in Uden beëindigd. Huurdersland heeft in
opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de wederopleveringsverplichtingen gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en
wederoplevering van de locatie georganiseerd.