De Rijksgebouwendienst stoot 505 m² kantoorruimte af aan de Eendrachtskade in Groningen.

De Rijksgebouwendienst stoot 505 m² kantoorruimte af aan de Eendrachtskade in Groningen.

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker nVWA het contract voor de 505 m² kantoorruimte aan de Eendrachtskade in Groningen beëindigd. Het verwijderen van de aanwezige
luchtbrug tussen het gehuurde en naastgelegen pand was onderdeel van deze beëindiging. Huurdersland heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de
verhuurder over de wederopleveringsverplichtingen gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en wederoplevering van de locatie georganiseerd.