De Rijksgebouwendienst stoot 8.273 m² kantoorruimte af aan de Bordewijklaan in Den Haag.

De Rijksgebouwendienst stoot 8.273 m² kantoorruimte af aan de Bordewijklaan in Den Haag.

De Rijksgebouwendienst heeft in opdracht van gebruiker IND het contract voor de 8.237 m²kantoorruimte aan de Bordewijklaan in Den Haag beëindigd. Huurdersland heeft in opdracht van de Rijksgebouwendienst de onderhandelingen met de verhuurder over de wederopleveringsverplichtingen gevoerd en aansluitend de volledige contractuele afronding en wederoplevering van de locatie georganiseerd.