Heronderhandeling Winkelruimte

Hoe gaat de heronderhandeling van een huurcontract winkelruimte in zijn werk?

De meeste detailhandel huurcontracten voor winkelruimte hebben een eerste looptijd van 5 of 10 jaar met aansluitend een verlengingsperiode van telkens 5 jaar of lopen door voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van tenminste één jaar. Ook bij de huur van winkelruimte is het uitermate zinvol om te onderhandelen met de verhuurder over een gewijzigde contractverlenging in plaats van het contract stilzwijgend te verlengen. Uw huurcontract bepaalt in grote mate de waarde van het vastgoed en dus is uw handtekening onder een nieuw contract de verhuurder heel wat waard.

 

Indien u inzet op heronderhandeling van uw huurovereenkomst voor winkelruimte is het wenselijk dat u anderhalf jaar voor het aflopen van de huurtermijn, en dus een half jaar voor de opzegdatum van de huurovereenkomst, de debatten met de verhuurder opent. Dit geeft u de tijd om zonder druk te onderhandelen waarbij u alle troefkaarten (formele opzegging, huurprijsherziening) nog achter de hand houdt. Onderwerpen van gesprek zijn nieuwe commerciële voorwaarden, verbeterde huurvoorwaarden op basis van een huurdersvriendelijk contract, aanvullende investeringsbijdrage van de verhuurder, prestatie afspraken over het verhelpen van technische storingen, afrekening servicekosten of verplichte bijdrage bij promotionele activiteiten. Het grote voordeel van een heronderhandeling ten opzichte van de huurprijsherziening bij winkelruimte is het feit dat u niet gebonden bent aan de 5 jaar beschouwingsperiode van de huurprijs. Hierdoor kunt gewoon op basis van de actuele huurprijzen met de verhuurder in onderhandeling treden.

 

Huurdersland onderhandelt voor u over nieuwe commerciële voorwaarden en verbeterde huurvoorwaarden op basis van een huurdersvriendelijk contract.

Waarom moet u kiezen voor Huurdersland?

  • Besparing van 20%-50% ten opzichte van uw huidige huurkosten is mogelijk;
  • Uitstekende kennis van de ‘ondoorzichtige’ vastgoedmarkt en bijbehorende ROZ winkelruimte contracten;
  • Kennis van nationale- en lokale detailhandel/winkelruimte markten;
  • Gebruik van van een huurdersvriendelijk contract;
  • Geen verstoring van uw relatie met de verhuurder/eigenaar. Huurdersland is uw professionele mediator tijdens de onderhandeling;
  • Prestatie gerichte beloning;
  • Uiterst tevreden klanten.