Home

[column col=”4/4″]

Wie zijn wij?

Huurdersland is dé huisvestingsadviseur voor zakelijke huurders in de bedrijfsvastgoedmarkt. Huurdersland is gespecialiseerd in het huren, heronderhandelen en contract beëindigen van kantoor- en bedrijfsruimte bij groei of krimp van organisaties. Met onze kennis, ervaring en vaardigheden op deze vakgebieden zijn wij in staat om aanzienlijke besparingen op de bestaande huisvestingskosten te realiseren, bij nieuwe huur forse kortingen op de vraagprijs te bedingen en contractuele belangen van de huurder maximaal te borgen. Huurdersland is een daadkrachtige organisatie die werkt met een vaste bezetting van gedreven en zeer ervaren projectleiders aangevuld met secretariële ondersteuning. De projectleiders van Huurdersland hebben allen een academische achtergrond met aanvullende vastgoedopleidingen, organisatiecursussen en tenminste tien jaar relevante werkervaring in de bedrijfsvastgoedmarkt.[/column]

[divider]
[space height=”5″]
[column col=”1/3″]

Huren

Huurdersland helpt u aan passende kantoor- en bedrijfsruimte. Huurdersland maakt een programma van eisen en stelt een alternatieve analyse op. Huurdersland begeleidt het gehele aanhuurtraject. Van bezichtiging, tot de commerciële onderhandeling, contractvorming en de feitelijke huur van de voorkeurslocatie. Huurdersland sluit, in tegenstelling tot andere vastgoedadviseurs, voor haar klanten bij voorkeur contracten af op basis van het model huurcontract (MHO). Dit is wel op de belangen van de huurder gericht in plaats van het gangbare ROZ-contract.

[/column]

[column col=”1/3″]

Heronderhandeling lopend huurcontract

De meeste contracten hebben een eerste looptijd van 5 of 10 jaar met aansluitend een stilzwijgende verlengingsperiode. Voor het aflopen van elke huurtermijn is het zinvol om te onderhandelen over een contractverlenging in plaats van het contract stilzwijgend te laten doorlopen. Er is namelijk op diverse vlakken winst behalen. Huurdersland onderhandelt over nieuwe commerciële voorwaarden, betere huurcondities (huurdersvriendelijk), flexibilisering van de einddatum en/of van het te huren metrage.

[/column]
[column col=”1/3″]

Contractbeeïndiging

De belangrijkste onderhandelpunten bij het afstoten van huurpanden zijn: de afkoop van de wederopleveringsverplichtingen en (bij voortijdig vertrek) de afkoop van de resterende huurverplichtingen en servicekosten. Huurdersland realiseert door kundig onderhandelen en het vinden van nieuwe huurders aanzienlijke besparingen.

 

 

 

 

[/column]