Huurtraject

Voor een standaard onderhandeling gaat Huurdersland uit van een doorlooptijd van tenminste 3 maanden. Huurdersland onderscheidt hierin een drietal fases.

 

Fase I: Alternatievenanalyse

Hoe gaat een onderhandeling in zijn werk? Allereerst wordt een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) opgesteld met uw wensen en eisen voor de nieuwe locatie. Op basis hiervan wordt door Huurdersland een long-list van potentiële locaties opgesteld. In overleg wordt de long-list beperkt tot een short-list van locaties, die met u worden bezichtigd. Indien gewenst kan er een gebouwscan worden uitgevoerd. Dit maakt inzichtelijk of er technische en/of bouwkundige gebreken zijn te verwachten en of de locatie passend te maken is voor het door u gewenste gebruik. Na de bezichtiging worden voor de twee of drie voorkeursobjecten geconditioneerde huuraanbiedingen opgevraagd. De te ontvangen huuraanbieding is het startpunt voor de onderhandelingen met de verhuurder en het begin van de volgende fase

Fase II: Onderhandeling

Huurdersland start de commerciële en juridische onderhandelingen met de verhuurder. Daarnaast start Huurdersland ook voor de tweede en derde voorkeurslocatie een onderhandeling om tot een optimaal onderhandelingsresultaat te komen. Als Huurdersland van mening is dat het maximale resultaat in de onderhandeling is bereikt, zal Huurdersland een advies uitbrengen aan de opdrachtgever waarin de uitkomsten en besparingen van de onderhandelingen worden gepresenteerd.

 

De opdrachtgever zal op basis van het advies een keuze maken voor een van de objecten waarna Huurdersland de contractvorming opstart

Fase III: Opstellen huurovereenkomst

In fase III wordt het huurcontract geformaliseerd en ondertekend, inclusief de benodigde bijlagen. In tegenstelling tot het in de vastgoedmarkt gangbare ROZ huurcontract werkt Huurdersland wel met een huurdersvriendelijk contract. Dit betekent dat de juridische bepalingen en contractuele afspraken in de huurovereenkomst ten gunste zijn van de huurder, hierbij valt te denken aan aanvullende afspraken met betrekking tot onderhoud, herstel, storingen, gebreken, looptijd, verlengingsperiodes, de eindoplevering en servicekosten. Met een deugdelijk huurcontract bent nu maar vooral in de toekomst verzekerd van een blijvend huurgenot, zonder extra kosten.

 

Bij de oplevering en sleuteloverdracht stelt Huurdersland een opname rapport op. Huurdersland zorgt ervoor dat de contractueel gemaakte afspraken t.a.v. de oplevering, servicekosten of bijvoorbeeld brandveiligheid door de verhuurder worden nagekomen. Indien er nog een verbouwing van het inbouwpakket plaatsvindt zal Huurdersland de verbouwingsplannen afstemmen met de eigenaar.