Huurcontract ROZ: een slecht contract voor de zakelijke huurder

Huurcontract ROZ: een slecht contract voor de zakelijke huurder

Huurcontract ROZ: er schuilt een adder onder het gras

Huurovereenkomst op basis van het standaardmodel van de Raad voor Onroerende
Zaken(ROZ) 2003”. Deze zin komt u vrijwel altijd tegen in een huurvoorstel voor kantoor- en
bedrijfsruimten, of projectinformatie daarover. Een standaardmodel van de Raad van Onroerende
zaken, denkt u dan als huurder, dat moet vast goed zijn! Helaas is dat niet het geval. In tegendeel.
Deze zogenaamde ‘ROZ- huurovereenkomst’ is er niet in uw belang. Hij is er volledig in het belang
van de eigenaar¹.

Wie heeft het ROZ-model verzonnen?

De ROZ huurovereenkomst is opgesteld door de vereniging Raad voor Onroerende zaken (ROZ).
De naam zegt het eigenlijk al: deze raad is er eerst en vooral voor de bedrijfstak onroerend goed.
Officieel is de doelstelling van de ROZ: ,, het gezamenlijk bewaken, bevorderen en verbeteren van
het functioneren, de kwaliteit en het aanzien van de bedrijfstak onroerend goed”. Lidmaatschap
van de ROZ is dan ook uitsluitend weggelegd voor brancheverenigingen die opkomen voor de
eigenaarsbelangen in onroerend goed².

Bescherming van de eigenaarsbelangen dus, daar draait het om in de huurovereenkomst van
de ROZ. En niet om bescherming van de huurdersbelangen. Sterker nog: u als huurder bent een
potentieel risico waartegen de verhuurder in grote mate beschermd moet worden, zo vindt de ROZ.
De algemene bepalingen van de ROZ huurovereenkomst bijvoorbeeld bestaan uit 12 pagina’s en 27
artikelen met kleine lettertjes waarmee de wettelijke bepalingen voor de verhuurder volledig zijn
weggepoetst. Alle risico’s en financiële consequenties liggen op het bord van de huurder.

U kunt het vragen aan elke willekeurige vastgoedadviseur, vastgoedadvocaat of
huisvestingsconsulent, en het antwoord zal hetzelfde zijn: de ROZ is een huurcontract dat je als
huurder niet moeten tekenen.

Waarom wordt de ROZ gebruikt?

Dit is een goede vraag met een simpel antwoord. Het draait om belangen en een gebrek aan
kennis. De financiële belangen van de verhuurders en eigenaren wegen allereerst veel zwaarder
dan die van de individuele huurders. Grote makelaarskantoren zijn immers sterk afhankelijk van
de (langlopende) adviesdiensten en verhuuropdrachten die ze krijgen van de eigenaren. Sleutelen
ze aan het ROZ-model, dan snijden ze zich in de eigen vingers. Daarnaast zijn de meeste adviseurs,
makelaars en andere vastgoedspecialisten liever lui dan moe. Men weet niet beter dan dat ROZ de
standaardhuurovereenkomst is. Met enig geluk worden er nog een aantal artikelen aan toegevoegd
om de mogelijke pijn voor u als huurder een beetje te verzachten. Maar dat is het dan wel. En uw
belangen als huurder zijn daarmee nog lang niet afdoende beschermd. Accepteert de huurder het
contract toch, dan kunnen onaangename en onverwacht hoge kostenposten het vervelende gevolg
zijn.

Is er een alternatief?

Ja zeker, er is een alternatief. En dit alternatief heet “de model huurovereenkomst
Rijksgebouwendienst³ (de MHO)” In dit model, dat veel beter op het nieuwe huurrecht is
afgestemd⁴, staan de belangen van de huurder wel voorop. Wij raden u dan ook aan om bij

het aangaan van een huurverplichting, de ROZ huurovereenkomst en zeker de bijbehorende algemene
bepalingen meteen van tafel te vegen, en te vragen naar de MHO. Ook Huurdersland werkt als
onafhankelijk vastgoedconsultant bijvoorkeur met de MHO

Waarom is die modelhuurovereenkomst dan zo goed?

De MHO is zoals gezegd een huurcontract waarin de juridische bepalingen wel in het belang van
de huurder zijn opgeschreven. Denk hierbij aan afspraken met betrekking tot gebreken (schade,
onderhoud, storingen) looptijd, verlengingsperiodes, eindoplevering en servicekosten.

Kijkt u bijvoorbeeld eens naar deze bepalingen uit de MHO, die zijn opgenomen in het belang van de
huurder zijn:

 • het model maakt de verhuurder aansprakelijk voor alle directe en indirecte gevolgen van zichtbare
  en onzichtbare gebreken;
 • de MHO geeft de huurder veel mogelijkheden om zelf voorzieningen aan het gehuurde aan te
  brengen en om deze bij het einde van de huur achter te laten;
 • het model geeft de huurder vaak recht op voorafgaand overleg (met betrekking tot
  onderhoudswerkzaamheden en het afsluiten van servicecontracten) waardoor de keuzevrijheid voor
  de verhuurder beperkt wordt en de kosten voor de huurder worden verlaagd;
 • de MHO bevat geen artikel dat de huurder verplicht tot het feitelijk en zelf in gebruik houden van de
  te huren ruimte;
 • het model bevat een artikel dat toestemming tot onderverhuur en indeplaatsstelling van de
  huurovereenkomst regelt.

Advies

Huurdersland adviseert al haar klanten en alle huurders van Nederland om bij het afsluiten van
nieuwe huurcontracten of bij de heronderhandeling van bestaande overeenkomsten gebruik te
maken van de MHO. De huidige huurdersmarkt biedt daarbij voor de huurder goede mogelijkheden
om naast uitstekende commerciële uitgangspunten, ook uitstekende juridische afspraken uit te
onderhandelen! En wat u ook doet, teken zeker niet ongezien de ROZ.

Komt u er zelf niet uit?

Huurdersland heeft de kennis en de vaardigheden in huis om deze zaken voor u aan te pakken. Voor
meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Huurdersland.

Bronnen

 • 1. Handleiding algemene bepalingen kantoorruimte ROZ, juli 2003.
 • 2. http://www.roz.nl/nl/roz/leden.
 • 3. Staatscourant 12 november 2003, nr. 219 pag. 13.
 • 4. J.M. Heikens, ROZ-voorwaarden: de standaard voorbij?, WR2004, 68.