Huurdersland adviseert Bureau Jeugdzorg bij herhuisvestingsopgave

Huurdersland adviseert Bureau Jeugdzorg bij herhuisvestingsopgave

De transitie van de jeugdzorg, waarbij de jeugdzorg per 1 januari 2015 gemeentelijk wordt georganiseerd, heeft consequenties voor de aard en omvang van de huisvestingsportefeuille van Bureau Jeugdzorg (BJZ). BJZ heeft Huurdersland als onafhankelijk vastgoedadviseur ingeschakeld om de feitelijke uitvoering van het strategisch huisvestingsplan te realiseren.

Onderdeel van deze opdracht is, o.a. de voortijdige contractbeëindiging en gedeeltelijke heronderhandeling van een twintigtal locaties in totaal ca. 20.000m2  in de regio Zuid-Holland. De omvang van de portefeuille zal in lijn gebracht worden met de toekomstige ruimtelijke behoefte, spreiding en personeelsomvang.

Bureau Jeugdzorg streeft binnen deze opdracht naar een zo flexibel mogelijke huisvestingsportefeuille, zodat BJZ snel op de toekomstige veranderingen kan inspelen. Huurdersland is gespecialiseerd in de afstoot en heronderhandeling van bestaande huurcontracten vanuit het perspectief van de huurder.