Nieuwe huisvesting Hivos

Nieuwe huisvesting Hivos

Hivos huurt haar nieuwe huisvesting in het centrum van Den Haag

Hulporganisatie Hivos heeft een langjarig huurcontract getekend voor circa 1.472 m² in Sijthoff City aan de Grote Marktstraat 43 in Den Haag. Het huurcontract gaat in per 1 juli 2019.

Sijthoff City gelegen in het winkelcentrum van Den Haag heeft Energielabel A en kent met het BREEAM-certificaat ‘Very Good’ tevens een hoge milieuprestatie, belangrijke criteria in het licht van de duurzaamheidsfilosofie van Cordaid.

Hivos is een Nederlandse organisatie voor ontwikkelingssamenwerking die handelt vanuit humanistische waarden. Hivos verschaft financiële en politieke ondersteuning aan partnerorganisaties in Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Hivos had aan haar criteria voor de nieuwe huisvesting de voorwaarde verbonden dat deze tevens geschikt moet zijn voor de herhuisvesting van Cordaid.

Huurdersland heeft Hivos geadviseerd bij het opstellen van haar huisvestingsbehoefte en begeleid bij haar zoektocht naar geschikte kantoorruimte, voerde namens de huurder de onderhandelingen en verzorgde de feitelijke contractvorming. De eigenaar, Bryant Park Maxima VII B.V., werd geadviseerd door CBRE.