Optimaliseren huisvestingsportefeuille GGMD

Optimaliseren huisvestingsportefeuille GGMD

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlenin. De GGMD heeft op een vijftiental locaties verspreid over het land kantoorruimte al dan niet in combinatie met oefenruimte voor haar cliënten. Aan Huurdersland is gevraagd deze huisvestingsportefeuille te analyseren, aanbevelingen te doen en op grond van nadere besluitvorming de gewenste huuronderhandelingen uit te voeren. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke aanpassing van de portefeuille ter verbetering van de bereikbaarheid en over het geheel van de portefeuille een verbetering in de commerciële en juridische voorwaarden van de huurcontracten. GGMD begeleidt mensen die doof zijn of een hoorprobleem hebben en hun naasten.