DIT IS HUURDERSLAND

Huurdersland is dé onafhankelijke huisvestingsadviseur voor zakelijke huurders in de bedrijfsvastgoedmarkt.

Het is onze ambitie binnen de zakelijke huurmarkt een toonaangevend huisvestingsadviseur te zijn en de commerciële- en contractuele kennis van de zakelijke huurder te versterken.

 

Onze Missie kent twee pijlers:

 

  • Inzet van gedreven en deskundige medewerkers die in hun handelen het belang van onze klanten voorop stellen en;
  • Bewustwording vergroten en kennis verspreiden via de eigen site en publicaties in daarvoor geschikte media.

ZO WERKEN WE

  • Huurdersland werkt sinds haar oprichting in 2009 enkel en alleen voor zakelijke huurders. Hiermee voorkomen we een diffuse belangenverstrengeling met verhuurders, eigenaren en projectontwikkelaars
  • Huurdersland huurt, heronderhandelt en beëindigt huurcontracten voor zakelijke huurders;
  • Huurdersland werkt volkomen transparant met goed gedocumenteerde gespreksverslagen, telefoonnotities en een online raadpleegbaar dossier met geregistreerde activiteiten op objectniveau. Zo kunt u te allen tijde volgen hoe Huurdersland uw belangen behartigt.

 

Huurdersland heeft een Raad van Advies. De leden van de raad geven onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies bij zakelijke, organisatorische en integriteitsvraagstukken van Huurdersland.

WIE ZIJN WE?

Pim Bettenhaussen

Pim is senior adviseur en mede oprichter van Huurdersland.  Pim staat bij zijn opdrachtgevers bekend als een prettige, pragmatische en professionele gesprekspartner die vakkundig complexe huisvestingsvraagstukken oplost. Pim verstaat de kunst om de complexe vastgoedmarkt doorgrondelijk te maken voor zijn klanten. Hij werkt snel, concreet, transparant, objectief, commercieel en heeft oog voor cruciale branche specifieke details. Voor direct contact met Pim, bel 0652511969 of mail pim.bettenhaussen@huurdersland.nl

Margreet Leclercq

In november 2022 is Margreet toegetreden als vennoot en senior adviseur bij Huurdersland. Margreet heeft ruime ervaring met planologisch-juridische en ruimtelijke trajecten en projectmanagement. Ze heeft een brede kennis van het overheidsbeleid met betrekking tot vastgoed en bestemmingen. Voor direct contact met Margreet, bel 0651006141 of mail margreet.leclercq@huurdersland.nl

Margreet Leclercq

Bart Broeren

Bart is als senior adviseur werkzaam bij Huurdersland. Bart heeft een brede ervaring in bedrijfsvoering, facility management, project- en portefeuillemanagement. Voor onze opdrachtgevers is hij dé gesprekspartner voor het doorlichten van uw huurcontracten, strategisch portefeuillebeleid en operationele vastgoedprocessen. Bart is een deskundig vertaler van de veranderingen in de zorg naar de betekenis hiervan voor uw vastgoedbehoefte. Voor direct contact met Bart, bel 0619441299 of mail bart.broeren@huurdersland.nl

Met wie werken we samen

Voor specialistische vakinhoudelijke advisering doet Huurdersland een beroep op juridische, fiscale, bouwkundige en veiligheidsspecialisten waarmee wij reeds jarenlang naar wederzijdse tevredenheid samenwerken.