Integriteit

Pim en Rommert hebben in de afgelopen jaren persoonlijk ervaren hoe vaak de commerciële belangen van de huurder ondermaats behartigd worden door landelijk opererende vastgoedadviseurs. De traditionele grote kantoren behartigen namelijk zelden alleen de belangen van de huurder, zoals Huurdersland dat wel doet. Ze hebben altijd te maken met gedeelde belangen: zij zijn niet alleen adviseur van de afzonderlijke huurder, maar vaker adviseur van dezelfde verhuurder. Dit zorgt ervoor dat ze nooit en te nimmer het beste onderhandelingsresultaat kunnen bereiken voor u. Met de oprichting van Huurdersland willen wij deze situatie doorbreken. Huurdersland is er voor de huurder, en voor niemand anders.

 

Huurdersland is niet alleen uniek in de vastgoedwereld omdat het bedrijf opkomt voor de belangen van de huurder. Huurdersland is uniek omdat het integer en volkomen transparant te werk gaat. Huurderland heeft geen geheimen: alle deuren van het kantoor staan letterlijk en figuurlijk voor  onze klanten open. Onderhandelingsgesprekken in achterafkamertjes komt u bij Huurdersland ook niet tegen. Wél vindt u bij ons goed gedocumenteerde gespreksverslagen, telefoonnotities en een  e-mailarchief op objectenniveau. Zo kunt u te allen tijde zien hoe Huurdersland uw belangen behartigt.

 

Huurdersland zal bij zijn werkzaamheden voor opdrachtgever uiterste discretie betrachten en respectvol omgaan met al hetgeen hem gedurende zijn werkzaamheden ter kennis is gekomen en hij zal geheimhouding bewaren over feiten of kwesties waarvan hij weet of kan vermoeden dat mededeling daarvan aan derden schadelijk kan zijn voor de opdrachtgever of diens relaties.