Huurcontract Servicekosten

Wat zijn dat servicekosten?

In de ROZ huurovereenkomst is opgenomen welke leveringen en diensten door of vanwege verhuurder worden verzorgd. Dit betreft zaken als onderhoud van de technische installaties, schoonmaak algemene ruimten, groenvoorziening, glasbewassing, gas/ water/ elektra. Huurders betalen per kwartaal een voorschot servicekosten, na afloop van het boekjaar worden de voorschotten middels de servicekostenafrekening verrekend met de werkelijke kosten. Dit resulteert dus in een te betalen of terug te ontvangen bedrag. De kosten worden over de huurders verdeeld op basis van de gehuurde oppervlakte, waarbij de eigenaar het gedeelte voor de leegstaande ruimte betaalt. In de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst staat verder welk gedeelte van het onderhoud voor rekening van huurder en welk deel voor rekening van verhuurder is.

Voorbeeld bij afrekening servicekosten

Het probleem bij de afrekening van de servicekosten is dat er vaak kosten bij de huurder in rekening worden gebracht die helemaal niet voor de huurder of gebruiker van kantoor- of bedrijfsruimte zijn bedoeld. Door menig verhuurder worden de servicekosten gebruikt als melkkoe om de kosten voor onderhoud en vervanging lekker door te belasten aan de huurder.

 

In de kleine lettertjes van de algemene bepalingen ROZ huurovereenkomst staat dat voor rekening van verhuurder o.a. de kosten zijn van: vervanging van onderdelen en vernieuwing van tot het gehuurde behorende installaties. Het periodieke en correctief onderhoud (middel tot verbetering of tot het onschadelijk maken van een defect) is voor rekening van huurder. Voor de kostenpost liftinstallatie betekent dit concreet dat vervanging en vernieuwing van de liftdeuren of een printplaat van het bedieningspaneel voor rekening van verhuurder is. De kosten voor de periodieke liftkeuring en storingsonderhoud voortkomend uit het feitelijk gebruik zijn voor rekening van huurder. In de praktijk wordt het vervanging en vernieuwing van liftonderdelen vaak volledig aan huurders toegeschreven of vindt dit domweg niet plaats en worden de kosten telkens geboekt onder het kopje storingsonderhoud.

Wat kan Huurdersland voor u betekenen?

Huurdersland treedt in onderhandeling met de verhuurder om de eindafrekening van de servicekosten aanzienlijk te verlagen. Huurdersland heeft de juiste juridische kennis in huis om de beschreven praktijken aan te pakken en om u te helpen bij de heronderhandeling van het service- en dienstverleningspakket. Daarnaast maakt Huurdersland contractuele afspraken met de verhuurder om de toekomstige servicekosten afrekeningen structureel te verminderen.